ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ 4GVIET
Chào mừng bạn đến với 4GVIET!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi 4GVIET.
Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Và hãy nhớ rằng mọi thông tin chia sẻ ngoài Website 4gviet.com đều là các thông tin không chính xác. Chúng tôi không quản lý, cũng như xác nhận nội dung các thông tin được chia sẻ đó.
Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.
Chúng tôi có quyền thêm, sửa cập nhật điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào để phù hợp với chính sách hoạt động của công ty mà không cần báo trước với khách hàng.

1. THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thỏa Thuận Cung Cấp và Sử Dụng Dịch Vụ trên 4gviet.com (sau đây gọi tắt là "Thỏa Thuận") là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa 4GVIET ("4GVIET") với người sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web 4gviet.com ("Người Sử Dụng").
Đây là một dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN), Game Private Network (GPN), phần mềm máy tính, Proxy, Máy chủ và các dịch vụ khác trên nền tảng Internet... chúng tôi không lưu trữ bất kì thông tin, dữ liệu nhạy cảm nào khác. Khi bạn đăng ký sử dụng có nghĩa là bạn đồng ý các điều khoản dịch vụ mà 4GVIET đề ra.LƯU Ý: Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo VPN và không chịu trách nhiệm trước bất cứ mục đích sử dụng nào của khách hàng

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG 4GVIET. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA 4GVIET MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

1.1 Tài Khoản của bạn
Chúng tôi đảm bảo các thông tin bạn nhập liệu sẽ được an toàn trên máy chủ, chúng tôi cam kết không sử dụng các thông tin đó.
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài hệ thống 4GVIET trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

  Có sự đồng ý của bạn.
  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1 4GVIET coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, 4GVIET cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại 4gviet.com để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của 4GVIET. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức 4GVIET thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung xấp thông tin trên Trang 4GVIET, Người Sử Dụng:
a. cho phép 4GVIET thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
b. đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và 4GVIET; và
c. sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.
2.2 Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

2.3   LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bới nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. 4GVIET  lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

      a.  Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) và mã hóa dữ liệu truyền tải trên Internet về hệ thống máy chủ của 4GVIET được tổ chức bảo mật uy tín COMODO CA Limited cấp chứng chỉ.

      b.  Hệ thống tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng như tấn công từ bên ngoài.

      c.  Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi khi có giao dịch phát sinh.
Chúng tôi cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ. 

 

3.1. QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA 4GVIET

3.1.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi hoặc việc người sử dụng với các mục đích trái pháp luật Việt Nam.

3.1.2. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ trong các trường hợp do người sử dụng dịch vụ gây nên: xóa nhầm, website có lỗi,…

3.1.3. Phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của người sử dụng dịch vụ lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và mật khẩu tại trang khách hàng. Lập tức thông báo cho chúng tôi khi người sử dụng dịch vụ phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.

3.1.4. Không được sử dụng dịch vụ của 4GVIET nhằm mục đích lưu trữ mọi thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…, đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo, cờ bạc… hay bất cứ hành vi nào sử dụng dịch vụ 4GVIET vi phạm pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

3.1.5. Không được lưu trữ các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc/và liên quan vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez..
3.1.6. Không được liên kết tới các website có thông tin và dữ liệu tại mục 3.1.4 và 3.1.5.

3.1.7. Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với việc sử dụng dịch vụ của 4GVIET vào các hoạt động trái pháp luật Việt Nam và bạn sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như các hành vi đó vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


3.1.8. Không cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:

3.1.9. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

3.1.10. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3.1.11. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

3.1.12. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân khác, sử dụng những ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh… gây phản cảm cho các khách hàng khác.

3.1.13. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm đã được pháp luật quy định.

3.1.14. Khách hàng không được lạm dụng các tài nguyên hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn: sử dụng nội dung tốn quá nhiều thời gian xử lý của CPU, chiếm quá nhiều băng thông...thực hiện các hành vi lặp lại một cách nhiều lần như nạp thẻ sai, nạp tiền nhiều lần lên hệ thống nhưng chưa hoàn thành hay bán lại quyền truy cập dịch vụ của 4GVIET cho cá nhân tổ chức, hoặc bên thứ 3 khác khi chưa được sự đồng ý của 4GVIET.

3.1.15. Không sử dụng để hack, phá mạng, dùng miễn phí hay nhằm mục đích phá băng thông mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng; hệ thống thông tin điện tử trên Internet.

3.1.16. Khi đăng ký sử dụng là bạn đã đồng ý, chấp thuận với các điều khoản trên. Với các trường hợp khi đăng ký mà không đọc điều khoản sử dụng nhưng vẫn chấp thuận thì được coi là bạn đã đồng ý với các quy định đó. Mọi tài khoản vi phạm sẽ bị chấm dứt sử dụng, hoặc khóa vĩnh viễn mà không cần báo trước.

3.2. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HỢP LÝ

I. Quy định với dịch vụ VPN/GPN:

3.2.1. Bạn có thể dùng cho nhiều thiết bị(quy định trên mỗi gói dịch vụ) cùng một lúc ngoại trừ trường hợp cùng kết nối vào một máy chủ. Tức là một máy chủ chỉ được một thiết bị/tài khoản kết nối vào đồng thời. Nếu quá một thiết bị kết nối vào cùng lúc các kết nối khởi tạo trước đó sẽ bị ngắt.

Chúng tôi có quyền khóa tài khoản mà không cần báo trước khi phát hiện gói dịch vụ bị share hoặc sử dụng quá thiết bị quy định

3.3. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

3.3.1 VỚI HÌNH THỨC THANH TOÁN QUA THẺ CÀO:

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ cào Viettel với ưu đãi không chiết khấu

3.4. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH NẠP TIỀN QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP HOẶC THANH TOÁN MOMO

Thông thường hệ thống sẽ tự động cập nhật và xử lý giao dịch khi quý khách thực hiện đúng cú pháp nạp tiền tại https://momo.4gviet.com mục chuyển khoản trực tiếp, sau khi khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Với các giao dịch ghi sai cú pháp nạp tiền, sai tên tài khoản, giao dịch sẽ được xử lý thủ công vào ngày làm việc kế tiếp, sau 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng, bằng cách gửi mail hỗ trợ tới [email protected]
Nội dung: Tên tài khoản 4GVIET cần đối soát và tra cứu cùng mã giao dịch đã thực hiện, biên lai chuyển tiền của ngân hàng quý khách đã thực hiện chuyển tiền.

6. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG PROXY

6.1 QUY ĐỊNH CHUNG

Nghiêm cấm lạm dụng IP để sử dụng trái phép các dịch vụ bị cấm làm IP bị liệt vào Blacklist, Spam Mail, sử dụng torrent, botnet, scan SSH, dò Port, tạo tài khoản...sử dụng trên Internet mà gây ảnh hưởng đến tài nguyên CPU, RAM, Network của hệ thống hoặc có khiếu nại từ bên thứ 3, vi phạm pháp luật nước sở tại chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ và hủy không hoàn lại mà không cần báo trước.

6.2 QUY ĐỊNH CHO IP DÙNG RIÊNG/DEDICATED PROXY

Với dịch vụ gia hạn, hủy và đăng ký lại dịch vụ. Địa chỉ IP được cấp không thay đổi nhằm đảm bảo chính sách sử dụng hợp lý tài nguyên IP riêng theo quy định của VNNIC. Điều này có nghĩa là nếu quý khách đã gia hạn dịch vụ Proxy dùng riêng trước đó, quý khách tiếp tục gia hạn, hoặc hủy, chuyển đổi đăng ký lại thì địa chỉ IP được cấp sẽ không thay đổi so với IP được cấp ban đầu.

Chúng tôi sẽ xác định dựa vào hệ thống quản lý tự động theo địa chỉ IP, hành vi truy cập, thiết bị sử dụng...và cả hệ thống đánh giá thủ công để đem lại xác định khách quan nhất. Tất cả các thông tin của quý khách sẽ được bảo mật và không chia sẻ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa được sự đồng ý của quý khách.
8. GIỚI HẠN QUYỀN SỬ DỤNG

8.1. 4GVIET cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay sử dụng vì mục đích trao đổi, mua bán, phân phối lại dịch vụ của 4GVIET với bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào hay Nội Dung của nó).

8.2. Tất cả Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên Trang Web là tài sản của 4GVIET và của các chủ sở hữu bên thứ ba được chỉ rõ trên Trang Web, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Trang Web đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác và cũng không có đối tượng nào truy cập vào Trạng Web được yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào liên quan đến các đối tượng trên. .

8.3. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Các Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành đối với vấn đề bảo hộ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Các Dịch Vụ, Trang Web và Nội Dung của nó. Bạn đồng ý không sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, trưng bày công khai, trình diễn công khai, điều chỉnh, sửa đổi, cho thuê, bán, hay tạo phó bản của bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ, Trang Web hoặc Nội Dung của nó., Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, Bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung của Trang Web này trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ trang web nào khác.

8.4. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ robot, spider hay bất kỳ thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép Nội Dung của chúng tôi, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

9. TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

10. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang 4GVIET, vui lòng liên hệ 4GVIET tại đây.

TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT "ĐĂNG KÝ" HOẶC BẤT KỲ THAO TÁC NÀO TƯƠNG TỰ, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU VÀ BIẾT RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Cập nhật lần cuối 7/7/2021 22:00. GMT+7